ULTRAZVUKOVÉ ZÁŘIČE

Standardně vyrábíme jak ponorné zářiče,tak i deskové (přírubové) s pracovními kmitočty v rozmezí 20-60kHz, na přání až do 120kHz.Veškeré naše ultrazvukové zářiče umožňují provoz na dvou pracovních kmitočtech.Základní řadu multifrekvenčních zářičů s pracovními kmitočty 25/40kHz nabízíme za ceny jednofrekvenčních.Výkonové rozpětí zářičů je od 80W do několika kW,záleží na požadavcích zákazníka.Pro konstrukci používáme v případě ponorných zářičů nerezový plech o tloušťce 3mm,u deskových pak minimálně 4mm .V závislosti na chemickém složení lázně a její teplotě volíme materiály řady DIN 1.4044,1.4571,1.4435, 1.4539,1.4541, 1.4603, 1.4460, případně 1.4462. V případě potřeby je možné opatřit aktívní část zářiče vrstvou tvrdého chromu (není přípustné pro zařízení určená pro provoz v Německu a některých dalších zemích EU).